OTISK

Blanche Industries GmbH
Salzschlirfer Str. 4
60386 Frankfurt am Main
Německo

Tel.: +49 69 8008830
Fax: +49 69 80088329
E-Mail: info@froehle.de

Rejstříkový soud: Frankfurt nad Mohanem
Registrační číslo: HRB 113197

Výkonný ředitel: Dennis Ramaty

Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 a zákona o dani z obratu: DE320233953

PRIVÁTNÍ POLITIKA

1) Informace o shromažďování osobních údajů a kontaktní údaje odpovědné osoby

1.1Jsme rádi, že jste navštívili naše webové stránky a děkujeme za váš zájem. Níže vás informujeme o nakládání s vašimi osobními údaji při používání našich webových stránek. Osobní údaje jsou všechna data, která vás osobně identifikují.

1.2Za zpracování údajů na této webové stránce ve smyslu obecného nařízení o ochraně údajů (DSGVO) odpovídá Blanche Industries GmbH, Salzschlirfer Str. 4, 60386 Frankfurt am Main, Německo, Tel .: +49 69 8008830, Fax: +49 69 80088329, E- Mail: info@froehle.de. Osoba odpovědná za zpracování osobních údajů je fyzická nebo právnická osoba, která sama nebo ve shodě s ostatními rozhoduje o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů.

1.3Z bezpečnostních důvodů a kvůli ochraně přenosu osobních údajů a jiného důvěrného obsahu (například objednávek nebo dotazů odpovědné osobě) používá tento web SSL nebo internetové připojení. Šifrování TLS. Šifrované připojení můžete rozpoznat řetězcem „https: //“ a ikonou zámku na liště prohlížeče.

2) Sběr dat při návštěvě našich webových stránek

V případě pouze informatívneho použití našich webových stránek, tj. Pokud se nezaregistrujete nebo jinak neposkytnete informace, shromažďujeme pouze data, která váš prohlížeč předává na náš server (tzv. „Soubory protokolu serveru“). Při návštěvě našeho webu shromažďujeme následující informace, které jsou pro nás technicky nezbytné k zobrazení webu:

 • Náš navštívený web
 • Datum a čas v době přístupu
 • Množství dat odeslaných v bajtech
 • Zdroj / odkaz, ze kterého jste přišli na stránku
 • Použitý prohlížeč
 • Použitý operační systém
 • Použitá IP adresa (v případě potřeby anonymní formou)

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu o zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek. K přenosu nebo jinému použití dat nedochází. Vyhrazujeme si však právo zpětně zkontrolovat serverové protokoly, pokud by konkrétní důkazy poukazovaly na nezákonné použití.

3) Síť pro doručování obsahu

Cloudflare
Na našem webu používáme tzv. Content Delivery Network („CDN“) poskytovatele technologických služeb Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA („Cloudflare“). Síť pro doručování obsahu je služba online, která slouží k doručování velkých mediálních souborů (například grafiky, obsahu stránky nebo skriptů) prostřednictvím sítě regionálně distribuovaných serverů a serverů připojených k internetu. Používání sítě pro doručování obsahu Cloudflare nám pomáhá optimalizovat rychlosti načítání našich webových stránek.

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO založené na našem oprávněném zájmu na bezpečném a účinném nasazení a na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.
Cloudflare se sídlem v USA je certifikováno pod americkým štítem na ochranu osobních údajů, který zajišťuje dodržování úrovně ochrany údajů v EU.
Další informace naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare na adrese: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

4) Cookies

Aby byla návštěva našeho webu atraktivní a umožnila používání určitých funkcí, používáme na různých stránkách tzv. Cookies. Jedná se o malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení. Některé soubory cookie, které používáme, jsou smazány po ukončení relace prohlížeče, tj. Po ukončení prohlížeče (tzv. Relační soubory cookie). Ostatní soubory cookie zůstávají na vašem zařízení a umožňují nám nebo našemu přidruženému subjektu (soubory cookie třetích stran) rozpoznat váš prohlížeč při vaší další návštěvě (trvalé soubory cookie). Pokud jsou soubory cookie nastaveny, shromažďují a zpracovávají konkrétní informace o uživateli, jako jsou data prohlížeče a umístění, stejně jako hodnoty IP adresy, v individuální míře. Trvalé soubory cookie jsou automaticky smazány po určité době, která se může lišit v závislosti na souboru cookie.

Jsou-li individuální osobní údaje zpracovávány jednotlivými námi realizovanými cookies, je zpracování prováděno v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO pro ochranu našich oprávněných zájmů o co nejlepší funkčnost webové stránky a také pro zákazníka vstřícný a efektivní design návštěvy stránky.

Můžeme spolupracovat s reklamními partnery, abychom nám pomohli učinit naše webové stránky zajímavějšími. Za tímto účelem jsou v tomto případě při návštěvě našich webových stránek uloženy soubory cookie od partnerských společností na váš pevný disk (soubory cookie třetích stran). Pokud budeme spolupracovat s výše uvedenými reklamními partnery, budete jednotlivě a samostatně informováni o použití těchto souborů cookie a rozsahu informací shromážděných v následujících odstavcích.

Vezměte prosím na vědomí, že si můžete nastavit svůj prohlížeč tak, abyste byli informováni o nastavení cookies a individuálně rozhodovat o jejich přijetí, nebo můžete vyloučit přijetí cookies pro konkrétní případy nebo obecně. Každý prohlížeč se liší způsobem, jakým spravuje nastavení souborů cookie. To je popsáno v nabídce Nápověda každého prohlížeče, která vysvětluje, jak změnit nastavení souborů cookie. Najdete je pro příslušný prohlížeč pod následujícími odkazy:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Upozorňujeme, že pokud nepřijmete cookies, může být funkčnost našeho webu omezená.

5) Kontaktování

Při kontaktu s námi (například prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu) se shromažďují osobní údaje. Která data se shromažďují v případě kontaktního formuláře, lze vidět z příslušného kontaktního formuláře. Tato data jsou uložena a použita výhradně za účelem zodpovězení vašeho požadavku nebo navázání kontaktu a související technické správy. Právní základ pro zpracování údajů je náš oprávněný zájem na zodpovězení vaší žádosti v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO. Pokud je váš kontakt zaměřen na uzavření smlouvy, pak je dalším právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. b DSGVO. Vaše data budou vymazána po konečném zpracování vaší žádosti, je tomu tak, pokud lze z okolností vyvodit, že daná záležitost je konečně objasněna a za předpokladu, že nejsou v rozporu žádné zákonné požadavky na skladování.

6) Registrace na portálu nebo fóru

Na naší webové stránce se můžete zaregistrovat poskytnutím osobních údajů. Osobní údaje zpracované pro registraci vyplývají ze vstupní masky použité pro registraci. K registraci používáme tzv. Postup dvojitého přihlášení. h. Vaše registrace je dokončena, pouze pokud jste již dříve svou registraci potvrdili prostřednictvím potvrzovacího e-mailu zaslaného za tímto účelem kliknutím na odkaz v ní obsažený. Pokud vaše potvrzení neobdržíte do 24 hodin, bude vaše registrace automaticky vymazána z naší databáze. Specifikace výše uvedených údajů je povinná, veškeré další informace, které můžete nabídnout pomocí našeho portálu.

Používáte-li náš portál, uložíme vaše údaje potřebné k plnění smlouvy, včetně případných podrobností o způsobu platby, až nakonec svůj přístup odstraníte. Kromě toho uchováme dobrovolné údaje, které jste poskytli v době vašeho používání portálu, pokud je dříve neodstraníte. Všechny informace lze spravovat a měnit v chráněné zákaznické oblasti. Právní základ je čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO.
Kromě toho ukládáme veškerý obsah, který jste zveřejnili (například veřejné příspěvky, záznamy nástěnky, záznamy návštěvní knihy atd.), Které slouží k provozování webu. Poskytnutí webové stránky úplným obsahem generovaným uživateli je naším oprávněným zájmem, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f. DSGVO. Pokud svůj účet smažete, vaše veřejná prohlášení, zejména ve fóru, zůstanou viditelná pro všechny čtenáře, ale váš účet již nebude k dispozici. V tomto případě budou všechna další data smazána.

7) Poznámky jsou

Následující komentáře si můžete přihlásit jako uživatel. Obdržíte potvrzovací e-mail s potvrzením, že jste vlastníkem dané e-mailové adresy (postup dvojitého přihlášení). Právním základem pro zpracování údajů v případě předplatného k připomínkám je čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Můžete se kdykoli odhlásit z probíhajícího odběru komentářů s účinností do budoucna. Další informace o možnosti odhlásit se naleznete v potvrzovacím e-mailu.

8) Použití sociálních médií: videa

Používání videí YouTube

Tento web používá funkci vkládání Youtube k zobrazení a přehrávání videí z „Youtube“, která patří společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Zde se používá rozšířený režim soukromí, který podle informací poskytovatele uchovává uživatelské informace pouze při přehrávání / videa v pohybu. Při zahájení přehrávání vložených videí na YouTube používá poskytovatel „Youtube“ soubory cookie ke shromažďování informací o chování uživatelů. Podle rad „Youtube“ se tyto používají mimo jiné k zachycení statistik videa, zlepšení uživatelsky přívětivosti a předcházení zneužívajícím praktikám. Když se přihlásíte do Googlu, vaše data budou po kliknutí na video přímo spojena s vaším účtem. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily využití a vyhodnocuje je. Podle čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR je takové hodnocení založeno na oprávněných zájmech společnosti Google při zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu nebo na míru šitého designu její webové stránky. Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky a je nutné je dodržovat v souladu s YouTube. V souvislosti s používáním Youtube může také vést k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA.
Bez ohledu na jakékoli přehrávání vloženého videa budete při každé návštěvě tohoto webu připojeni k síti Google, což může způsobit další zpracování dat, aniž bychom na to měli jakýkoli vliv.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro nás Evropskou úmluvu o ochraně údajů „Shield Privacy“, která zajišťuje dodržování standardů ochrany údajů platných v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o ochraně údajů na YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy

9) Nástroje a různé

9.1 Google reCAPTCHA

Na tomto webu také používáme funkci reCAPTCHA společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Tato funkce se primárně používá k rozlišení, zda je vstup proveden fyzickou osobou nebo zneužíván automatizovaným a automatizovaným zpracováním. Součástí služby je zaslání IP adresy a veškerých dalších údajů požadovaných společností Google pro službu reCAPTCHA společnosti Google a provádí se v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na určení individuální vůle akcí na internetu a zabránění zneužívání a spamu. Součástí používání Google reCAPTCHA může být také přenos osobních údajů na servery Google LLC. přijďte do USA.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro nás Evropskou úmluvu o ochraně údajů „Shield Privacy“, která zajišťuje dodržování standardů ochrany údajů platných v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o společnosti Google reCAPTCHA a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

9.2 Google Maps

Na našem webu používáme Google Maps (API) od Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Google Maps je webová služba pro zobrazování interaktivních (pozemních) map k vizuální reprezentaci geografických informací. Pomocí této služby se vám zobrazí naše umístění a usnadní váš příjezd.

Jakmile navštívíte ty podstránky, na kterých je mapa Map Google integrovaná, budou informace o vašem používání našich webových stránek (jako je vaše IP adresa) přenášeny a ukládány na servery Google. V takovém případě mohou být také zaslány na servery Google LLC. přijďte do USA. Děje se tak bez ohledu na to, zda Google poskytuje uživatelský účet, ke kterému jste přihlášeni, nebo pokud žádný uživatelský účet neexistuje. Když jste přihlášeni do Google, vaše data budou přiřazena přímo k vašemu účtu. Pokud si nepřejete být spojeni s vaším profilem na Googlu, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. Google ukládá vaše data (i pro nepřihlášené uživatele) jako profily využití a vyhodnocuje je. Shromažďování, uchovávání a hodnocení se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. F) DSGVO na základě oprávněných zájmů společnosti Google při zobrazování personalizované reklamy, průzkumu trhu nebo potřebách navrhování webů Google. Máte právo vznést proti vytvoření těchto uživatelských profilů námitky a musíte je kontaktovat Google, aby je mohla použít.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro nás Evropskou úmluvu o ochraně údajů „Shield Privacy“, která zajišťuje dodržování standardů ochrany údajů platných v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Pokud nesouhlasíte s budoucím přenosem vašich údajů do Google v rámci používání Map Google, je také možné webovou službu Mapy Google zcela deaktivovat vypnutím aplikace JavaScript v prohlížeči. Mapy Google a tedy zobrazení mapy na tomto webu nelze použít.

Smluvní podmínky společnosti Google lze zobrazit na adrese https://www.google.com/intl/cs/policies/terms/regional.html a další smluvní podmínky Map Google naleznete na adrese https://www.google.com/intl. /de_US/help/terms_maps.html
Podrobnosti o ochraně osobních údajů v souvislosti s používáním Map Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů Google: https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/

9.3 Google Web Fonts

Tento web používá tzv. Webová písma poskytovaná společností Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“) pro konzistentní prezentaci písem. Při přístupu na stránku prohlížeč načte požadovaná webová písma do mezipaměti prohlížeče, aby správně zobrazoval texty a písma.

K tomu se musí prohlížeč, který používáte, připojit k serverům Google a může také přenášet osobní údaje na servery společnosti Google LLC. přijďte do USA. V důsledku toho se společnost Google dozví, že k našim webům byl přístup prostřednictvím vaší adresy IP. Používání webových písem Google je v zájmu konzistentní a atraktivní prezentace našich online služeb. To představuje oprávněný zájem ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO: Pokud váš prohlížeč nepodporuje webová písma, bude váš počítač použit standardní písmo.

V případě přenosu osobních údajů společnosti Google LLC. Společnost se sídlem v USA se stala společností Google LLC. je certifikován pro nás Evropskou úmluvu o ochraně údajů „Shield Privacy“, která zajišťuje dodržování standardů ochrany údajů platných v EU. Aktuální certifikát si můžete prohlédnout zde: https://www.privacyshield.gov/list

Další informace o webových písemech Google naleznete na adrese https://developers.google.com/fonts/faq a v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://www.google.com/policies/privacy/

10) Práva dotyčné osoby

10.1Příslušný zákon o ochraně údajů vám uděluje komplexní práva na ochranu údajů (informace a práva na zásah) odpovědné osobě v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, o kterých vás budeme dále informovat:

 • Právo na informace podle čl. 15 GDPR: Zejména máte právo získat informace o námi zpracovávaných osobních údajích, účelech zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategorií příjemců, kterým byly vaše údaje sděleny, nebo o plánovaných Období uchovávání nebo kritéria pro stanovení doby uchovávání, práva na opravu, výmaz, omezení zpracování, námitky proti zpracování, stížnost k orgánu dozoru, původ vašich údajů, pokud nebyly námi shromážděny, Existence automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně smysluplných informací o logice a rozsahu působnosti a zamýšlených účincích takového zpracování, jakož i vaše právo být informován o tom, jaké záruky podle čl. 46 GDPR za přesměrování I údaje ve třetích zemích;
 • Právo na opravu podle článku 16 GDPR: Máte právo na okamžitou opravu nesprávných údajů týkajících se vás a / nebo doplnění neúplných údajů, které jsme uložili;
 • Právo na zrušení podle článku 17 GDPR: Máte právo požadovat vymazání vašich osobních údajů, pokud jsou splněny požadavky čl. 17 odst. 1 GDPR. Toto právo se však nevztahuje zejména na případy, kdy je zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění zákonné povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro výkon, sledování nebo ochranu práv;
 • Právo na omezení zpracování podle článku 18 GDPR: Máte právo požadovat omezení zpracování vašich osobních údajů, pokud je zkontrolována správnost vašich údajů, která je sporná, pokud odmítnete vymazání vašich údajů z důvodu nepřípustného zpracování údajů a místo toho Omezení zpracování vašich údajů vyžaduje, pokud potřebujete svá data pro uplatnění, výkon nebo obranu zákonných práv, poté, co již tato data nepotřebujeme pro daný účel, nebo pokud jste podali námitku na základě vaší konkrétní situace, pokud není jasné, zda naše autorizované Důvody převládají;
 • Právo na informace podle článku 19 GDPR: Máte-li právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování na odpovědnou osobu, je povinen údaje opravit nebo smazat nebo všem příjemcům, kterým byly poskytnuty osobní údaje. Oznámit zpracování, pokud se to ukáže nemožné nebo nepřiměřené. Máte právo být informováni o těchto příjemcích.
 • Právo na přenositelnost údajů podle článku 20 GDPR: Máte právo obdržet vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty, ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu nebo požadovat předání jiné odpovědné osobě, pokud je to technicky proveditelné;
 • Právo na odvolání uděleného souhlasu podle čl. 7 odst. 3 DSGVO: Máte právo odvolat souhlas, jakmile je uděleno ke zpracování údajů, kdykoli s účinností pro budoucnost. V případě odstoupení odstraníme příslušné údaje okamžitě, pokud další zpracování nemůže být založeno na právním základě pro bez souhlasu zpracování. Zrušení souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování provedeného na základě souhlasu až do odvolání;
 • Právo na odvolání podle článku 77 GDPR: Pokud se domníváte, že zpracování osobních údajů, které se vás týkají, je v rozporu s GDPR, máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, zejména v případě správního nebo soudního opravného prostředku Členský stát, kde se nachází vaše místo, místo výkonu práce nebo místo údajného porušení předpisů.

10.2Právo na námitku

POKUD V SOUVISLOSTI S ÚROKEM ZODPOVĚDNOSTI ZPRACUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZALOŽENÁ NA NAŠICH SOUČASNÝCH AUTORENTSKÝCH ZÁJMECH, MÁTE PRÁVO DŮVODŮ Z DŮVODŮ ZÍSKANÝCH Z VAŠEHO ZVLÁŠTNÍHO SITUACE A ZAHÁJENÍ TOTOHO ZPŮSOBU.
VYUŽÍVEJTE VAŠE OPRAVNÉ OPATŘENÍ, DOKONČUJEME ZPRACOVÁNÍ DOTČENÝCH ÚDAJŮ. DALŠÍ ZPRACOVÁNÍ ZMĚŇUJE ROZDÍL, KDYŽ MŮŽEME POSKYTOVAT DŮLEŽITÉ DŮVODY PRO ZPRACOVÁNÍ, KTERÉ PŘEKROČÍ JEJÍ ZÁJMY, ZÁKLADNÍ PRÁVA A ZÁKLADNÍ SLOBODY, NEBO POKUD JE ZPRACOVÁNÍ NEBO ODDĚLENÍ VÝPLATY.

POKUD VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACUJÍ NÁS PRO OPERACI PŘÍMÉ REKLAMY, MÁTE PRÁVO NA ZAVEDENÍ ŽÁDNÉHO SOUTĚŽE PRO ZPRACOVÁNÍ VÁŠCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO ÚČEL TÉTO REKLAMY. MŮŽETE PROVÁDĚT OPPOZIT, jak je popsáno výše.

VYUŽÍVEJTE VAŠE OPRAVNÉ OPATŘENÍ, DOKONČUJEME ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ O PŘÍMÝCH OBCHODNÍCH ÚČELECH.

11) Doba uchovávání osobních údajů

Doba uchovávání osobních údajů je založena na příslušné zákonné době uchovávání (např. Obchodní a daňové období). Po uplynutí této lhůty jsou příslušné údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou nutné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy a / nebo z naší strany již neexistuje legitimní zájem o opětovné uložení.