AFDRUK

Blanche Industries GmbH
Salzschlirfer Str. 4
60386 Frankfurt am Main
Duitsland

Tel.: +49 69 8008830
Fax: +49 69 80088329
E-Mail: info@froehle.de

Registerrechtbank: Frankfurt am Main
Inschrijfnummer: HRB 113197

Directeur: Dennis Ramaty

Identificatienummer voor de omzetbelasting volgens § 27 een wet op de omzetbelasting: DE320233953

PRIVACYVERKLARING

1) Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens en contactgegevens van de verantwoordelijke persoon

1.1 Wij zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de basisverordening gegevensbescherming (DSGVO) is Blanche Industries GmbH, Salzschlirfer Str. 4, 60386 Frankfurt am Main, Duitsland, Tel.: +49 69 80088315, Fax: +49 69 80088329, E-mail: info@blancheindustries.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens.

1.3 Deze website gebruikt SSL- of TLS-codering om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke persoon) te beschermen. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de tekenreeks “https://” en het slotsymbool in de regel van uw browser.

2) Verzamelen van gegevens bij een bezoek aan onze website

Als u onze website uitsluitend voor informatiedoeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser aan onze server doorgeeft (zogenaamde “serverlogbestanden”). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid verzonden gegevens in bytes
 • Bron/verwijzing van waaruit u naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Gebruikte besturingssystemen
 • Gebruikte IP-adres (indien van toepassing: in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f, van de DSGVO, op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. De gegevens worden niet doorgegeven of op een andere manier gebruikt. Wij behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor illegaal gebruik.

3) Content Delivery Network

Cloudflare

Op onze website gebruiken we een Content Delivery Network (“CDN”) van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, USA (“Cloudflare”). Een Content Delivery Network is een online dienst die gebruikt wordt om grote mediabestanden (zoals afbeeldingen, pagina-inhoud of scripts) aan te leveren via een netwerk van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar verbonden zijn. Het gebruik van Cloudflare’s Content Delivery Network helpt ons om de laadsnelheid van onze website te optimaliseren.

De verwerking vindt plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), DSGVO op basis van ons legitieme belang bij een veilige en efficiënte levering, alsmede verbetering van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Cloudflare, gevestigd in de Verenigde Staten, is gecertificeerd voor de ons Europese overeenkomst voor de bescherming van persoonsgegevens “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert.

4) Cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij op verschillende pagina’s zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw eindapparaat worden opgeslagen. Een deel van de door ons gebruikte cookies wordt na afloop van de browsersessie, d.w.z. na het afsluiten van uw browser, verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons of onze partnerbedrijven (cookies van derden) in staat om uw browser te herkennen bij uw volgende bezoek (permanente cookies). Als er cookies worden geplaatst, verzamelen en verwerken ze bepaalde gebruikersinformatie zoals browser- en locatiegegevens en IP-adressen in individuele mate. Permanente cookies worden automatisch verwijderd na een bepaalde periode, die kan variëren afhankelijk van de cookie.

Indien persoonlijke gegevens ook door middel van individuele cookies door ons worden verwerkt, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO om onze legitieme belangen te beschermen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het bezoek aan de pagina.

Wij kunnen samenwerken met reclamepartners om onze website interessanter voor u te maken. Daartoe worden bij uw bezoek aan onze website ook cookies van partnerbedrijven (cookies van derden) op uw harde schijf opgeslagen. Als wij met de bovengenoemde reclamepartners samenwerken, wordt u individueel en afzonderlijk geïnformeerd over het gebruik van dergelijke cookies en de omvang van de verzamelde informatie in de volgende paragrafen.

Houd er rekening mee dat u uw browser zo kunt instellen dat u op de hoogte bent van de instelling van cookies en individueel kunt beslissen of u deze wilt accepteren of dat u de acceptatie van cookies in bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit wordt beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze kunt u voor elke browser vinden onder de volgende links:

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=de&hlrm=en
Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac
Opera: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

Houd er rekening mee dat als er geen cookies worden geaccepteerd, de functionaliteit van onze website beperkt kan zijn.

5) Contacteer ons

In het kader van het contact met ons (bijv. via het contactformulier of e-mail) worden persoonlijke gegevens verzameld. Welke gegevens worden verzameld in het geval van een contactformulier, blijkt uit het betreffende contactformulier. Deze gegevens worden uitsluitend opgeslagen en gebruikt voor de beantwoording van uw verzoek of voor het leggen van contacten en de bijbehorende technische administratie. De wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. Als het doel van uw contactpersoon het sluiten van een contract is, is de aanvullende rechtsgrondslag voor de verwerking art. 6 lid 1 liter b DSGVO. Uw gegevens worden na de definitieve verwerking van uw aanvraag verwijderd; dit is het geval als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen bestaan die dit tegenspreken.

6) Registratie op het portaal of forum

U kunt zich op onze website registreren door het verstrekken van persoonlijke gegevens. Welke persoonlijke gegevens worden verwerkt voor de registratie, resultaten van het invoerscherm, dat wordt gebruikt voor de registratie. Wij gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in procedure voor registratie, d.w.z. dat uw registratie pas compleet is als u uw registratie vooraf heeft bevestigd door middel van een bevestigingsmail die u hiervoor door het aanklikken van de link in de registratie is toegestuurd. Indien uw bevestiging niet binnen 24 uur wordt ontvangen, wordt uw registratie automatisch uit onze database verwijderd. Het is verplicht om bovengenoemde gegevens te verstrekken; u kunt alle verdere informatie vrijwillig verstrekken via ons portaal.

Als u ons portaal gebruikt, bewaren wij uw gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst en eventuele informatie over de betalingswijze, totdat u uw toegang definitief verwijdert. Bovendien bewaren wij de door u vrijwillig verstrekte gegevens voor de duur van uw gebruik van het portaal, tenzij u deze vooraf verwijdert. U kunt alle gegevens in de beveiligde klantenzone beheren en wijzigen. De rechtsgrondslag is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.
Daarnaast slaan wij al uw gepubliceerde inhoud op (zoals openbare berichten, prikbordinzendingen, gastenboekinzendingen, etc.) om de website te beheren. De terbeschikkingstelling van de website met de volledige door de gebruiker gegenereerde inhoud is ons rechtmatig belang, de wettelijke basis hiervoor is art. 6 lid 1 liter. f. DSGVO. Als u uw account verwijdert, blijven uw openbare verklaringen, vooral op het forum, zichtbaar voor alle lezers, maar uw account is niet meer terug te vinden. Alle andere gegevens zullen in dit geval worden verwijderd.

7) Commentaarfunctie

De volgende opmerkingen kunnen door u als gebruiker worden onderschreven. U ontvangt een bevestigingsmail om er zeker van te zijn dat u de eigenaar bent van het opgegeven e-mailadres (dubbele opt-in procedure). De rechtsgrond voor gegevensverwerking in het geval van het onderschrijven van opmerkingen is artikel 6, lid 1, onder a), van de DSGVO. U kunt zich te allen tijde afmelden voor actuele commentaarabonnementen met ingang van de toekomst. Voor meer informatie over de afmeldingsoptie verwijzen wij u naar de bevestigingsmail.

8) Gebruik van sociale media: video’s

Gebruik van Youtube video’s

Deze website gebruikt de Youtube embedding functie om video’s van “Youtube”, een provider van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”), weer te geven en af te spelen.

Hier wordt de uitgebreide modus voor gegevensbescherming gebruikt, die volgens de aanbieder alleen bij het afspelen van de video(‘s) de opslag van gebruikersinformatie start. Als het afspelen van embedded Youtube video’s wordt gestart, gebruikt de provider “Youtube” cookies om informatie te verzamelen over het gedrag van de gebruiker. Volgens de informatie van “Youtube” dienen deze cookies onder andere om videostatistieken te verzamelen, de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren en misbruik te voorkomen. Als u bent ingelogd bij Google, wordt uw informatie direct gekoppeld aan uw account wanneer u op een video klikt. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan YouTube, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) als gebruikersprofielen en evalueert ze. In het bijzonder wordt een dergelijke evaluatie uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij het tonen van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of het ontwerp van haar website om aan de vereisten te voldoen. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met YouTube om dit recht uit te oefenen. In het kader van het gebruik van YouTube kunnen persoonlijke gegevens ook worden doorgegeven aan de servers van Google LLC. in de VS.
Ongeacht de manier waarop de embedded video wordt afgespeeld, wordt u elke keer dat u deze site bezoekt, verbonden met het Google-netwerk, wat verdere gegevensverwerking zonder onze controle kan activeren.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over gegevensbescherming op “YouTube” vindt u in de verklaring van de aanbieder van de gegevensbescherming op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy

9) Tools en diversen

9.1 Google reCAPTCHA

Op deze website gebruiken we ook de reCAPTCHA functie van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Deze functie wordt voornamelijk gebruikt om onderscheid te maken tussen invoer door een natuurlijke persoon en misbruik door geautomatiseerde en mechanische verwerking. De dienst omvat de overdracht van het IP-adres en eventuele andere gegevens die Google nodig heeft voor de dienst reCAPTCHA aan Google en wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het vaststellen van de individuele wil tot handelen op het internet en het voorkomen van misbruik en spam. Het gebruik van Google reCAPTCHA kan ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC. in de VS inhouden.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google reCAPTCHA en het privacybeleid van Google is te vinden op: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

9.2 Google Maps

Op onze website gebruiken we Google Maps (API) van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”). Google Maps is een webservice die interactieve (land)kaarten weergeeft om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruik te maken van deze service kunt u onze locatie zien en wordt het u gemakkelijker gemaakt om er te komen.

Reeds bij het oproepen van de subpagina’s waarin de Google Maps kaart is geïntegreerd, wordt informatie over uw gebruik van onze website (bijv. uw IP-adres) doorgegeven aan en door Google opgeslagen op servers van Google LLC. in de VS. Dit gebeurt onafhankelijk van het feit of Google een gebruikersaccount aanbiedt waarop u bent ingelogd of dat er geen gebruikersaccount bestaat. Als u bij Google bent ingelogd, worden uw gegevens direct aan uw account toegewezen. Als u niet wilt dat uw profiel wordt gekoppeld aan Google, moet u uitloggen voordat u de knop activeert. Google slaat uw gegevens op (ook voor gebruikers die niet ingelogd zijn) als gebruiksprofielen en evalueert ze. De verzameling, opslag en evaluatie worden uitgevoerd in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit.f DSGVO op basis van de legitieme belangen van Google bij de weergave van gepersonaliseerde reclame, marktonderzoek en/of de vraaggerichte vormgeving van Google-websites. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen en moet contact opnemen met Google om dit recht uit te oefenen.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Als u niet akkoord gaat met de toekomstige overdracht van uw gegevens aan Google in het kader van het gebruik van Google Maps, bestaat ook de mogelijkheid om de webdienst van Google Maps volledig te deactiveren door de toepassing JavaScript in uw browser uit te schakelen. Google Maps en dus ook de kaartweergave op deze website kan dan niet worden gebruikt.

De gebruiksvoorwaarden van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html, de aanvullende gebruiksvoorwaarden van Google Maps zijn te vinden op https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html Voor gedetailleerde informatie over de bescherming van gegevens in verband met het gebruik van Google Maps kunt u terecht op de website van Google (“Google Privacy Policy”): https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/_US/help/terms_maps.html.

9.3 Google Web Fonts

Deze site gebruikt webfonts van Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ierland (“Google”) om de fonts op een consistente manier weer te geven. Wanneer u een pagina opent, laadt uw browser de webfonts die u nodig hebt in de cache van de browser om tekst en fonts correct weer te geven.

Hiervoor moet de browser die u gebruikt verbinding maken met de servers van Google, wat ook de overdracht van persoonlijke gegevens naar de servers van Google LLC in de Verenigde Staten kan inhouden. Dit stelt Google in staat om te weten dat uw IP-adres is gebruikt om toegang te krijgen tot onze website. Het gebruik van Google Web Fonts is in het belang van een uniforme en aantrekkelijke presentatie van onze online diensten. Dit vormt een rechtmatig belang in de zin van artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO. Als uw browser geen webfonts ondersteunt, zal uw computer een standaardlettertype gebruiken.

In het geval dat persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan Google LLC. gevestigd in de VS, heeft Google LLC. zichzelf gecertificeerd voor de ons Europese overeenkomst voor gegevensbescherming “Privacy Shield”, die de naleving van het in de EU geldende niveau van gegevensbescherming garandeert. Een actueel certificaat kan hier worden bekeken: https://www.privacyshield.gov/list

Meer informatie over Google Web Fonts is te vinden op https://developers.google.com/fonts/faq en in het privacybeleid van Google: https://www.google.com/policies/privacy/

10) Rechten van de betrokkene

10.1 De toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming verleent u uitgebreide rechten (informatie- en interventierechten) ten opzichte van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarover wij u hieronder zullen informeren:

 • Recht van toegang krachtens artikel 15 DSGVO: U heeft in het bijzonder recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, de verwerkingsdoeleinden, de categorieën van de verwerkte persoonlijke gegevens, de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn of zullen worden verstrekt, de geplande opslagperiode of de geplande opslagperiode. de criteria voor het bepalen van de bewaartermijn, het bestaan van een recht op correctie, verwijdering, beperking van de verwerking, bezwaar tegen de verwerking, klacht bij een toezichthoudende autoriteit, de herkomst van uw gegevens indien deze niet door ons bij u zijn verzameld, het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering en, indien van toepassing, zinvolle informatie over de betrokken logica en de omvang en de gewenste effecten van een dergelijke verwerking met betrekking tot u, alsmede uw recht om geïnformeerd te worden over de garanties op grond van artikel 46 van de DSGVO in het geval van de doorgifte van uw gegevens aan derde landen;
 • Recht op correctie conform art. 16 DSGVO: U heeft het recht om onjuiste gegevens over u te laten corrigeren en/of onvolledige gegevens die door ons zijn opgeslagen onmiddellijk te laten invullen.;
 • Recht op verwijdering op grond van art. 17 DSGVO: U heeft het recht om de verwijdering van uw persoonsgegevens te eisen als aan de vereisten van art. 17 lid 1 DSGVO is voldaan. Dit recht bestaat echter niet in het bijzonder indien de verwerking noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, voor de vervulling van een wettelijke verplichting, om redenen van openbaar belang of voor de bewering, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • Recht op beperking van de verwerking volgens art. 18 DSGVO: u heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te eisen, zolang de juistheid van uw gegevens, die u betwist, wordt geverifieerd, indien u weigert uw gegevens te verwijderen wegens ontoelaatbare gegevensverwerking en in plaats daarvan een beperking van de verwerking van uw gegevens verlangt en u in plaats daarvan een beperking van de verwerking van uw gegevens verlangt, indien u uw gegevens nodig hebt om een beroep op de rechter te doen, om uw aanspraken te doen gelden, uit te oefenen of om u te verdedigen, nadat wij ze na het bereiken van de doeleinden niet langer nodig hebben of wanneer u bezwaar maakt op grond van uw specifieke situatie, voor zover niet bekend is of onze legitieme redenen prevaleren;
 • Recht op informatie krachtens artikel 19 DSGVO: Indien u het recht op correctie, annulering of beperking van de verwerking aan de verantwoordelijke voor de verwerking heeft ingeroepen, is de verantwoordelijke voor de verwerking verplicht om alle ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens over u zijn verstrekt, van deze correctie, annulering of beperking van de verwerking op de hoogte te stellen, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel moeite kost. U heeft het recht om van dergelijke ontvangers op de hoogte te worden gesteld.
 • Recht op gegevensoverdracht in overeenstemming met art. 20 DSGVO: U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat hebt verstrekt, te ontvangen of om de overdracht aan een andere verantwoordelijke persoon te vragen, voor zover dit technisch mogelijk is;
 • Recht op herroeping van de op grond van art. 7, lid 3, DSGVO verleende toestemming: U heeft het recht om een eenmaal verleende toestemming voor de verwerking van gegevens te allen tijde met werking voor de toekomst in te trekken. In geval van herroeping zullen wij de betreffende gegevens onmiddellijk verwijderen, tenzij verdere verwerking kan worden gebaseerd op een wettelijke basis voor verwerking zonder toestemming. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking;
 • Recht om in beroep te gaan overeenkomstig artikel 77 DSGVO: Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met het DSGVO, heeft u het recht – onverminderd andere administratieve of gerechtelijke mogelijkheden – een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar u woont, werkt of waar de vermeende overtreding wordt vermoed.

10.2 RECHT VAN BEZWAAR

ALS, IN DE CONTEXT VAN DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN INTERESSANTE, WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS, GEBASEERD OP ONS BUITENGEWONE RENTE BELANG, BEHANDELEN, HEBT U HET BESTE RECHT OM MET DE TOEKOMST OM REDENEN TE MAKEN OM REDENEN DIE U UIT UW SPECIFIEKE SITUATIE KRIJGT TEGEN DEZE VERWERKING.
GEBRUIK UW JUISTE POSITIE, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE GECONTROLEERDE GEGEVENS. VERDERE VERWERKING BLIJFT ONDERWORPEN AAN VERSCHILLEN WANNEER WE REDELIJKE REDENEN VOOR VERWERKING KUNNEN BIEDEN DIE HOGER IS DAN DE BELANGEN, FUNDAMENTELE RECHTEN EN FUNDAMENTELE VRIJHEDEN, OF WANNEER DE VERWERKINGEN VAN DE BEPALINGEN, OEFENING OF VERDEDIGING VAN JURIDISCHE PROCEDURES GEDAAN ZIJN.

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS DOOR ONS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME TE GEBRUIKEN, DIENT U HET RECHT OM ENIGE WEERSTAANDE TEGENOVER DE VERWERKING VAN U VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS TEN AANZIEN VAN DERGELIJKE RECLAME IN TE STELLEN. JE KUNT DE TEGENOVER GEVEN, ZOALS HIERBOVEN BESCHREVEN.

GEBRUIK VAN UW TEGENSTELLING RECHTS, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE COMMERCIËLE DOELEINDEN.

11) Duur van de opslag van persoonsgegevens

De duur van de opslag van persoonsgegevens wordt bepaald door de wettelijke bewaartermijn (bijv. commerciële en fiscale bewaartermijnen). Na het verstrijken van deze termijn worden de desbetreffende gegevens systematisch gewist, wanneer deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van de overeenkomst of de uitvoering ervan en/of wanneer wij geen gerechtvaardigd belang meer hebben bij verdere opslag.